หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นางแดด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
"ตำบลนางแดดเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคพื้นฐานครบครัน
เกษตรกรรมก้าวหน้า สู่การพัฒนาแบบอย่างยืน"
 
วิสัยทัศน์
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด
 
 
เป้าประสงค์
 

เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับครอบครัว และชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรมีระบบชลประทาน และมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกตลอดทั้งปี ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพ มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจน
การพัฒนาฝีมือเพื่อขยายไปสู่ตลาดการส่งออกนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษา ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพิ่มสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างพลานามัย

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ การทำงานของระบบราชการ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อปฏิบัติหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบ ริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทร : 044-056038 , 044-056039 โทรสาร : 044-056038
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 1,986,515 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10