หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
บุคลากร
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
งานบริหารการศึกษาฯ
 


นางกันยารัตน์ ตราบิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 083-745-1262
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยกุ่ม
 


นางสาววรชพร กิ่งมะนาว
ครู คศ.1
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านห้วยกุ่ม
โทร : 089-619-1422


นางมะลิวรรณ ปานะสี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววีนัส สนธิ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอรณี ผ่องใส
ผู้ดูแลเด็ก
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเขาเขียว
 


นางสาวชนัญชิดา ราคาแพง
ครู คศ.1
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านดอนเขาเขียว
โทร : 093-925-0166


นางสาวจริยา ธนะสูตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุภารักษ์ นิลสูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสายทิพย์ กำลังฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอภิรดี เค้าแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สำราญ
 


นางฉวีวงศ์ โภชะโน
ครู คศ.1
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านใหม่สำราญ
โทร : 094-291-0711


นางสาวแสงดาว สุขม่วง
ผู้ดูแลเด็ก


นางวิมล อุ่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกิติภรณ์ พาณิชสรรค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญญรัตน์ แพงสา
ผู้ดูแลเด็ก
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสวรรค์
 


นางน้ำฝน เดิมขะยอม
ครู คศ.1
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านศรีสวรรค์
โทร : 061-083-4223 / 080-278-5536


นางสาวพจมาน บุตรพระบาง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอรวรรณ ชำนาญพล
ผู้ดูแลเด็ก
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก
 


นางสาวถวัลย์ ไชยเสริม
ครู คศ.1
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองจิก
โทร : 064-147-0690


นางสาวสมจิตร ชำนาญพล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปิยนุช แก้วระวัง
ผู้ดูแลเด็ก
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ
 


นางสาวศริยา บัวละคร
ครู คศ.1
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านคลองเจริญ
โทร : 096-806-1257


นางสาวจิดาภา บำรุงสัตย์
ผู้ดูแลเด็ก
 
งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
 


นางกันยารัตน์ ตราบิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 083-745-1262
 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 


นางกันยารัตน์ ตราบิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 083-745-1262
 
งานกีฬาและสันทนาการ
 


นางกันยารัตน์ ตราบิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 083-745-1262
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทร : 044-056038 , 044-056039 โทรสาร : 044-056038
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 267,121 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10