หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
ทะเบียนคำสั่ง
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
460/63 แต่งตั้งเวรสถานที่ราชการ สำนักงาน เดือน พ.ย. 63 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
462/63 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ เวร EMS เดือน พ.ย. 63 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
461/63 แต่งตั้งผู้ตรวจเวร ศพด เดือน พย. 63 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
449/63 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน อบต.นางแดดและ ศพดในสังกัด [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
448/63 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.นางแดด ปี 63 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
442/63 การให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
441/63 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
440/63 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต.นางแดด ครั้งที่ 2 ปี 63 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
439/63 ให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว จำนวน 1ราย [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
438/63 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 2/2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]