หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
ทะเบียนประกาศ/สำเนาโครงการ
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศ เรื่องแต่งตั้คณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของอบต.นางแดด ปี 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตรอ์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสาธิต หมู่ที่ 7 - บ้านนางแดดบุ่ง หมู่ที่ 1 [ 24 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก สายบ้านห้วยกุ่ม - บ้านโนนสาธิตร [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 8 [ 28 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสาธิต - บ้านนางแดดบุ่ง [ 23 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 2 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทร : 044-056-038-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 184,861 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10