หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นางแดด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
รองปลัด
 
 
งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
 
งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานการประชุม
- งานระเบียบข้อบังคับ
การประชุม
- งานอำนวยการและประสานงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณต่าง ๆ
งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และ
อุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติ ข้อบังคับและระเบียบ
- งานอื่นๆ ที่ไต้รับมอบหมาย
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
 
งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสตงฐานะทางการเงิน
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่าย
วัสดุครุภัณฑ์
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากรค่าธรรมเนียม
และค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการการค้า
และค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและ
เร่งรัดรายไต้
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
และแผนที่
   
   
   
   
 
ฝ่ายก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน,เขื่อนทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประมาณราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
งานผังเมือง
- งานสำรวจและแผนที่
- งานผังเมือง
- งานควบคุมทางฝังเมือง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
 
กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา)
 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานศูนย์เยาวชน
- ฝานฝึกอบรมพัฒนาการ
งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนดำเนินการ
กลุ่มอาชีพ
 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมโรค
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานกีฬาและสันทนาการ
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทร : 044-056038 , 044-056039 โทรสาร : 044-056038
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 1,800,757 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10