หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1724-1769 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ก.พ. 2564
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจผ่านแพลตฟอร์ม Google ศส. มท 0806.2/ว227 5 ก.พ. 2564
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว230 4 ก.พ. 2564
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ก.พ. 2564
การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว224 4 ก.พ. 2564
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว225 4 ก.พ. 2564
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว221 3 ก.พ. 2564
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว209 3 ก.พ. 2564
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2564 สน.คท. มท0808.2/ว210 3 ก.พ. 2564
ตอบแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว205 3 ก.พ. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/1541-1602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.พ. 2564
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กศ. มท 0816.5/1607,1608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ก.พ. 2564
การฝึกอบรม (การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย) กสว. มท 0820.2/ว207 [เอกสารแนบ] 2 ก.พ. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว208 2 ก.พ. 2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อของประธานชุมชนพร้อมรายละเอียด กพส. มท 0810.4/ว190 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ก.พ. 2564
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระบบศูนย์ข้อมูล เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว206 [ขั้นตอนและวิธีการ] [แบบสรุปรายงาน] 2 ก.พ. 2564
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน Excel สำหรับงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.7/ว2001 2 ก.พ. 2564
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.7/ว2000 2 ก.พ. 2564
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (Infographic) ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.7/ว1999 2 ก.พ. 2564
เร่งรัดจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว202 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2564
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 990
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทร : 044-056-038-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 144,070 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10