หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 64 
งดการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 51 
รายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 69 
**ด่วนที่สุด** ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 28 
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 84 
***แจ้งนำเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุราฯ เข้าปัญชี อปท. จากสนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564  [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 99 
ขอส่งหนังสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 39 
มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 38 
โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate online รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่และกรณีศึกษาแนวทางในการป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 130 
***ด่วนที่สุด*** การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19 [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 51 
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 35 
***ด่วนที่สุด***เรื่อง รายงานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google Forms [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 10 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 38 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 24 
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กสศ.) [ 10 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 40 
สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 10 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” [ 10 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 32 
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕64 [ 10 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 24 
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563 [ 9 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 27 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 258
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทร : 044-056-038-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 143,959 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10