หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นเข้าร่วมประชุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัยผ่านไลฟ์สด เพจเฟสบุ๊ค กรมอนามัย [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 49 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 81 
ตอบแบบรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 45 
**ด่วนที่สุด** การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 50 (13) (19) (23) (24) และ (25) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 78 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 62 
ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ.ชัยภูมิและการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 91 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำเดือน ม.ค. 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 62 
**ด่วนที่สุด** ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 92 
ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 69 
ปรับกำหนดการจัดฝึกอบรมฯ [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 71 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีที่ไม่มีนายกเทศมนตรี [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 33 
แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 และ การฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 69 
สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 43 
ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้ [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 73 
ประกาศผลการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 19 
ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563.  [ 16 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 31 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการคัดเลือก การสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 146 
**ด่วนที่สุด** แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 57 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 258
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทร : 044-056-038-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 143,860 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10