หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมรูปแบบออนไลน์ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมรูปแบบออนไลน์ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด***โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ  [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบรม เชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 5 (MU Safe School Virtual Workshop 5) เรื่อง เล่นเรื่องใหญ่: เล่นคือชีวิตของเด็ก [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
คู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ประเมิน ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 – 19 ปี [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
แจ้งให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกSAR) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
****ด่วนที่สุด**** การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
****ด่วนที่สุด**** การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
****ด่วนที่สุด **** การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) [ 8 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เยาวชน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทาง Google form  [ 8 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 88 
ขอบคุณการสนับสนุนฟื้นฟูทำความสะอาดสถานที่ราชการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
***ด่วนที่สุด*** การฟื้นฟูทำความสะอาดสถานที่ราชการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 283
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทร : 044-056038 , 044-056039 โทรสาร : 044-056038
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 323,372 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10