หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
         

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
 
   
ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ได้แก่

ถนนสาย อบจ. หนองบัวแดง - บ้านโหล่น

ถนนสาย อบจ.โนนเหม่า - บ้านหนองหอยปัง
ถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย ได้แก่

ถนนลูกรังสายบ้านโนนกะบาก - บ้านโนนพยอม

ถนนลูกรังสายบ้านวังตอตั้ง - บ้านโหล่น

ถนนลูกรังสายบ้านโนนกะบาก - บ้านนางแดดเหนือ

ถนนลูกรังสายบ้านโนนสาธิต - บ้านนางแดด
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
ในเขตตำบลนางแดดมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และมีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากประชาชนได้ขยายเขต
ที่อยู่อาศัยออกไปตามพื้นที่การเกษตร
 
การสื่อสารในตำบล
 
         
ในเขตตำบลนางแดดมีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่

ทางโทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน (TOT)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อน ได้แก่ AIS, DTAC, True, CAT (กสท)
การขนส่งไปรษณีย์

ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน (ปณอ.102) จำนวน 1 แห่ง
 
ประปาในตำบล
 
 
ภายในเขตตำบลนางแดดมีระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
ใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
         
อุตสาหกรรม

จำนวนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก)
    จำนวน 17 แห่ง

โรงผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 แห่ง

โรงผลิตน้ำแข็ง จำนวน 1 แห่ง
การพาณิชย์

ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย จำนวน 10 แห่ง

ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน 14 แห่ง

ร้านซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 13 แห่ง

ลานมัน จำนวน 10 แห่ง

โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง

ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 แห่ง

ร้านค้า - ส่ง จำนวน 6 แห่ง

ร้านเกมส์ จำนวน 3 แห่ง
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด ได้แก่ เครื่องจักสานไม้ไผ่ เฟอร์นิเจอร์ ไม้ไผ่ สื่อกก/ผือบุนวม ข้าวก้อง ข้าวไลซ์เบอรี่ ลูกประคบสมุนไพร นวดแผนโบราณ ส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษาอีสาน
 
กลุ่มอาชีพ
 
   

กลุ่มผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 9

กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 9

กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลนางแดด หมู่ที่ 13

กลุ่มปลูกไผ่เลี้ยงหวาน หมู่ที่ 5

กลุ่มเกษตรกรทำนาปีห้วยกุ่ม 2 หมู่ที่ 14

กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยข่า หมู่ที่ 22

กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 8

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรบ้านโนนเหม่า หมู่ที่ 3

กลุ่มเกษตรฟื้นฟู หมู่ที่ 1

กลุ่มเกษตรหมุนเวียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ที่ 2

กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านนายายชี หมู่ที่ 12

กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยสามคลอง หมู่ที่ 20

กลุ่มเลี้ยงหมู่บ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ 14

กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านบ้านโหล่น หมู่ที่ 6

กลุ่มการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่ที่ 19

กลุ่มเกษตรบ้านโนนกะบาก หมู่ที่ 16

กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ 4

กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำนาปัง หมู่ที่ 11

กลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรทำนา หมู่ที่ 10
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทร : 044-056038 , 044-056039 โทรสาร : 044-056038
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 446,450 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10